Landeinformationer Sydafrika

Landeinformationer Sydafrika

 janfebmartsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec
PRETORIA222323201713121314181921
KØBENHAVN2351015202321171251

Beliggenhed:

Republikken Sydafrika ligger på Afrikas sydlige del.

Stats- og regeringsform:

Parlamentarisk demokrati med føderale elementer og en præsident med store magtbeføjelser. Tokammerparlamentet består af Nationalforsamlingen (National Assembly, 400 pladser) og Det Nationale Provinsråd (National Council of Provinces, 90 pladser). Statsoverhoved og regeringsleder er Cyril Ramaphosa.

Hovedstad:

Pretoria (ca. 1 million indbyggere)

Religion:

79,8% kristne, 1,5% muslimer, 1,2% hinduer, 0,3% traditionelle afrikanske religioner, 0,2% jøder, 0,6% andre, 15,1% ikke angivet

Sprog:

Alle landets 11 sprog er officielle sprog, bl.a. afrikaans (13,3 %) og engelsk (8,2 %). Tysk er blandt de 14 andre sprog, der støttes i forfatningen.

Klima:

tørt til subtropisk-fugtigt

Lokal tid:

I forhold til mellemeuropæisk tid (MET) er tidsforskellen +1 time om vinteren. Sydafrika har ikke sommertid, derfor er der om sommeren ingen tidsforskel mellem Danmark og Sydafrika.

Elektricitet:

220 V, 50 Hz. 3-polet stik. Det er nødvendigt med en adapter.

Telefon:

Hvis du ringer til Danmark fra Sydafrika, indtaster du 0045 (+45) og herefter det 8-cifrede telefonnummer. Hvis du ringer til Sydafrika fra Danmark, indtaster du 0027 (+27) og herefter det lokale sydafrikanske telefonnummer.

Land og folk:

De store byer er til dels præget af store modsætninger. Mens de bedre boligkvarterer ofte er flotte og stort anlagt, består de såkaldte townships, hvor der stadig overvejende bor ikke-hvide befolkningsgrupper, for størstedelens vedkommende af enkle huse eller slumagtige hytter. Townships er dog ikke det samme som slums; i nogle townships findes der også middelklasseområder. Det er muligt at bade ved Sydafrikas kyster. Vær venligst opmærksom på, at der kan være stærke (under) strømme, der kan trække selv erfarne svømmere ud på havet. Desuden er der fare for hajer. Det anbefales på det kraftigste altid at undersøge, hvor der er sikkert at bade i havet, og at holde sig til overvågede strande. Man bør altid kun hyre taxaer fra pålidelige, kendte firmaer. Som regel er hoteller og restauranter gerne behjælpelige med at bestille en taxa. Det frarådes kraftigt at blaffe og at køre med de såkaldte minibus-taxaer.

Indrejsebestemmelser for danske statsborgere:

Turistvisum i indtil 90 dage udstedes ved ankomsten. Passet skal være i gyldigt minimum 30 dage ud over opholdets varighed. Der skal være mindst 2 blanke sider i passet. Passet skal være maskinlæsbart. Forlængede pas anerkendes ikke, da forlængelsen ikke er maskinlæsbar. Det er ikke muligt at indrejse i Sydafrika på et midlertidigt/provisorisk pas. Det er ikke muligt at indrejse i Sydafrika på et midlertidigt/provisorisk pas, med mindre der er tale om en dokumenteret nødsituation, som omfatter enten alvorlig sygdom eller død. Nye regler for indrejse i Sydafrika med mindreårige trådte i kraft den 1. juni 2015. Det betyder, at børn (under 18 år) skal medbringe deres fødselsattest (på engelsk). For yderligere oplysninger kontakt evt. Sydafrikas ambassade i København. Se endvidere immigrationsmyndighedernes brochure. Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til. Yderligere informationer på: www.home-affairs.gov.za.
TSS Travel Service Scandinavia AS kan ikke holdes ansvarlig for fuldstændigheden og aktualiteten af webstedets indhold.

Rejseleder:

Vores rejseledere er meget veluddannede og informerer udførligt og detaljeret om land og folk, historie, kultur m.v. Desuden står de altid klar til at hjælpe eller vejlede dig, f.eks. i forbindelse med værelsesfordelingen. Glæd dig til at lære dem nærmere at kende på det første informationsmøde, hvor dubydes velkommen. På mødet får du alle de informationer du måtte ønske om rejsens forløb. Der er virkelig noget at se frem til: Vi har nemlig sammensat et meget alsidigt og afvekslende rejseprogram med utallige højdepunkter, der giver dig mulighed for at komme tæt på Sydafrikas rige kultur, spændende landskaber og gæstfrie befolkning. En lang række ydelser er allerede inkluderet i rejseprisen, og flere ydelser kan tilvælges.
Vi anbefaler, at du tilvælger følgende pakketilbud:
Du vil nyde godt af følgende virkelig gode særvilkår:
Oplevelses- & nydelsespakke: Pakken indeholder halvpension, dvs. 6x rigelig aftensmad, samt de 3 udflugter “Waterfront i Kapstaden“, “Bådtur i Knysna“ & “Kap Det Gode Håb & pingviner“: kun 1890,– DKK pr. person.

Valuta/banker/kreditkort:

Valutaen er den sydafrikanske rand (ZAR). 1 ZAR = 100 cent. Kurs (april 2019): 1 DKK = 2,12 ZAR. 1 ZAR = 0,46 DKK. Kreditkort, der er en del af Maestrosystemet, kan bruges i internationale hæveautomater, der findes i tilstrækkeligt omfang i de større byer. Man kan hæve op til 2.000 ZAR om dagen. Afhængigt af, hvilket kort du bruger, kan der blive pålagt gebyrer. Du bør kontakte din bank inden afrejsen for at sikre, at du kan bruge dit kort i Sydafrika. Du bør undgå hæveautomater, der befinder sig udenfor på bygninger. Brug hellere hæveautomater i indkøbscentre, supermarkeder og banker. Vær opmærksom på tricktyve, der foregiver at være behjælpelige, når du skal hæve penge, men i den forbindelse forsøger at udskifte dit kreditkort med et falsk kort („card swapping“). De fleste butikker, hoteller og restauranter accepterer kreditkort. Du kan bruge kontanter overalt i storbyerne, men på grund af den høje kriminalitet bør du kun medføre beskedne beløb. Du kan ikke bruge eurochecks. Det kan ikke anbefales at veksle danske kroner til rand i Danmark, fordi der er indførselsrestriktioner og fordi vekselkursen i Sydafrika er langt mere fordelagtig. I den seneste tid er der i Sydafrika i stigende omfang kommet falske 200 randsedler i omløb. Derfor anbefales det kun at veksle penge ad de officielle kanaler i banker eller på vekselkontorer inden for åbningstiderne: Mandag til fredag kl. 09:00-15:30, lørdag kl. 08:30-11:00. Ved omveksling af valuta skal passet fremvises.

Toldbestemmelser:

Brugte personlige genstande kan importeres toldfrit. Du finder yderligere oplysninger vedrørende indførsel af varer hos indrejselandets ambassade. Det er kun der, du får retsgyldig information. Du finder danske toldbestemmelser på Skats hjemmeside: http://www.skat.dk.

Sikkerhedshenvisninger:

Sammenlignet med Danmark er kriminaliteten i Sydafrika højere, navnlig i og omkring de store byer. Den største del af den voldelige kriminalitet sker i regioner, hvor turister som regel ikke færdes. Alligevel kan det ikke udelukkes, at danske rejsende udsættes for tyveri, indbrud, røveri eller andre forbrydelser. Det anbefales indtrængende ikke at sætte sig til modværge i forbindelse med et eventuelt overfald. Ved god forberedelse og fornuftig adfærd kan sandsynligheden for at blive offer for en lovovertrædelse reduceres betydeligt. Følgende sikkerhedsforanstaltninger anbefales:
• Hav altid en mobiltelefon ved hånden. (Nødtelefoner: politi: 10 111; ambulance: 10 177 eller 112)
• Bykernen i de store byer som f.eks. Johannesburg, Pretoria og Kapstaden bør undgås efter lukketid og navnlig efter mørkets frembrud; på søn- og helligdage bør man kun opholde sig i centrum gruppevis.
• Ved besøg af townships bør der udvises øget opmærksomhed og forsigtighed. Besøg af en township bør gennemføres i organiseret form og kun med en lokal guide.
• Ved udflugter til offentligt tilgængelige parker og til kendte seværdigheder bør man undgå afsides vandrestier og forladte områder. For at reducere risikoen for overfald bør man kun tage på udflugter gruppevis.

Strafferetlige bestemmelser:

Besiddelse, indtagelse, im-/ eksport af og handel med euforiserende stoffer medfører, afhængigt af forbrydelsens omfang, bødestraf eller fængsel på op til 25 år. Prostitution er strafbart. Forbrydelser med relation til børneprostitution straffes med særligt lange fængselsstraffe. Det er forbudt at plukke fredede planter og fange fredede dyr og kan medføre høje bøde- og fængselsstraffe. Det gælder også ikke godkendt eksport af de nævnte planter og dyr. Nøgenbadning er ligeledes forbudt.

Medicinske oplysninger:

Sundhedsvæsnet fungerer i det store og hele udmærket. De private sygehuse i de store byer er på europæisk niveau, de statslige sygehuse derimod er overfyldte og bærer præg af budgetnedskæringer. Vigtig oplysning: Lægehjælp og sygehusophold skal altid betales på forhånd og kan være meget dyr! Det anbefales stærkt at tegne en international sygeforsikring inkl. hjemtransportforsikring.

Medicinsk behandling:

Ved direkte indrejse fra Danmark (direkte flyrejse!) kræves ingen vaccinationer. Statens Seruminstituts anbefalinger fremgår af instituttets hjemmeside ssi.dk. Vaccination mod Hepatitis A og tyfus anbefales. Se her, hvilke vaccinationer og evt. forebyggelse mod malaria der anbefales ved rejser til Sydafrika: https://rejse.ssi.dk/. Herunder hører vaccinationer mod Hepatitis A og tyfus afhængigt af opholdets varighed.
Gul feber: Ved indrejse fra et land, som WHO har udpeget som område med endemisk gul feber, er dokumentation for en gyldig vaccination mod gul feber påkrævet. En liste over områder med endemisk gul feber finder du på http://www.who.int.
Grænsekontrolmyndighederne er blevet pålagt konsekvent at håndhæve denne bestemmelse overfor rejsende med en sådan rejseprofil, der ikke er i besiddelse af vaccinedokumentation, og enten sende dem direkte tilbage eller sætte dem i en 6-dages karantæne for egen regning.
Diarré: De fleste diarresygdomme kan undgås, hvis følgende hygiejneregler overholdes: Drik kun vand, som du med sikkerhed ved er rent, f.eks. vand på flaske, aldrig vand fra vandhanen. Brug også kun drikkevand, når du vasker op eller børster tænder. For madvarer gælder: Kog maden, skræl den selv eller desinficer den. Sørg for, at der aldrig kommer fluer i nærheden af dine madvarer. Vask hænderne med sæbe, så tit det kan lade sig gøre, dog altid efter toiletbesøg og altid inden madlavning og inden du spiser noget.
Malaria: Smitten overføres ved stik fra den blodsugende nataktive malariamyg (Anopheles). Sygdommen kan bryde ud flere uger eller måneder efter udlandsopholdet. Ved feber i denne periode skal lægen gøres bekendt med, at du har opholdt dig i et malariaområde. Krüger Nationalpark og provinsen Kwazulu-Natas nordlige kystområde er områder med endemisk malaria. Udvalget af lægemidler og hvordan de bruges bør altid inden brug aftales med en læge, der har erfaring med tropemedicin. Det anbefales at medbringe et tilstrækkeligt forråd af lægemidler, de kan dog også købes lokalt i god kvalitet. På grund af smitterisiko forårsaget af myg anbefales det, at alle rejsende i de pågældende regioner
• bruger tøj, der dækker kroppen (lange bukser, bluser med lange ærmer)
• navnlig om natten (fare for malaria) gentagne gange påfører insektmiddel på alle kroppens synlige dele
• eventuelt sover under et myggenet
Kunden skal sikre sig, at dennes fysiske og psykiske tilstand er forenelig med den ønske rejse. Denne skal søge oplysninger om den fysiske bevægelighed og psykiske uafhængighed i forbindelse med rejsen. Deltagelse med rullestol og / eller rollator er desværre ikke mulig.

Ingen garanti for rigtigheden af oplysninger/Status: april 2019


Tilbage til Info & Tips

Forstørrelse: