Rejseanbefalinger Europa Asien Amerika Afrika

Rejseforsikring

Information og beskrivelse af ydelser til din rejseforsikring

Gælder kun ydelser, der er bestilt gennem TSS. Se venligst din rejsebekræftelse for priserne.

kompletbeskyttelse-dk-1

 

TSS Kompletbeskyttelse (op til 31 dage)

Rejseafbestillingsforsikring

Hvis De aflyser Deres rejsebestilling af en forsikringsgrund, eller Deres udrejse er forsinket, erstatter vi Deres kontraktmæssigt skyldige omkostninger hhv. ekstraudgifterne ved udrejsen.
Forsikringsgrunde er f.eks.:
• ulykke
• uventet, svær sygdom
• dødsfald
• tab af arbejdspladsen
• opstart i et arbejdsforhold
• begravelsesudgifter i udlandet
Selvrisiko: Selvrisikoen er på 20% af det erstatningsberettigede krav, dog mindst DKK 200 pr. forsikret person.

Feriegaranti (rejseafbrydelsesforsikring)

Yder til ekstra hjemrejseudgifter ved førtidig eller forsinket hjemrejse og ved rejseafbrydelse inden for den første halvdel (maks. inden for de første otte rejsedage) af rejsen den fulde rejsepris, senere den forholdsmæssige del af rejseprisen.
Selvrisiko: Selvrisikoen er på 20% af det erstatningsberettigede krav, dog mindst DKK 200 pr. forsikret person.

Rejsesygesikring

Erstatning af udgifterne til:
• ambulant og stationær lægebehandling i udlandet
• lægeordineret medicin og forbindinger samt ulykkesbetingede hjælpemidler
• den lægeligt rimelige og forsvarlige hjemtransport
Selvrisiko: Selvrisikoen er på DKK 750,- for hver
forsikringsbegivenhed

Assistanceforsikring

Hjælper i nødstilfælde, som den forsikrede person kommer ud for under rejsen, f.eks. ved strafforfølgelse og tab af dokumenter
• Omgående hjælp døgnet rundt:
Nødopkaldsservice på rejser i hele verden
Tlf. +49 221 8277–9898
Selvrisiko: Ingen selvrisiko

Bagageforsikring

Forsikringssum:
• for enkeltpersoner 15.000,– DKK
Selvrisiko: Ingen selvrisiko

Rejseansvarsforsikring

Dækkede skadestilfælde
Skader, som forårsages af Dem
• Dagligdagssituationer, som kan udløse erstatningsansvar 11.000.000 DKK
• Erstatningskrav, som vedrører skader på lejemål, pr. forsikringsbegivenhed 186.000 DKK
Selvrisiko: I de tilfælde som beskrives under punkt 2.2, fratrækkes en selvrisiko på 20%, mindst DKK 400,-, fra det fastslåede skadesbeløb.

Rejseulykkesforsikring

Ydelsen erlægges ved ulykker på rejsen, der fører til invaliditet eller dødsfald hos den forsikrede person.
Forsikringssummer:
• ved dødsfald 1) 150.000 DKK
• ved invaliditet op til 300.000 DKK
• redningsomkostninger op til 38.000 DKK
• udgifter ved kosmetisk
• operation op til 38.000 DKK
1) ved børn, indtil det fyldte 18. år ved dødsfald 75.000 DKK


basisdaekning-dk

TSS Basisdækning

Dækning se ovenfor:

Rejsesygesikring
Assistanceforsikring
Bagageforsikring
Rejseansvarsforsikring
Rejseulykkesforsikring


afbestillingsforsikring-dk-1

TSS Rejseafbestillingsforsikring solo

Hvis De aflyser Deres rejsebestilling af en forsikringsgrund, eller Deres udrejse er forsinket, erstatter vi Deres kontraktmæssigt skyldige omkostninger hhv. ekstraudgifterne ved udrejsen.
Forsikringsgrunde er f.eks.:
• ulykke
• uventet, svær sygdom
• dødsfald
• tab af arbejdspladsen
• opstart i et arbejdsforhold
• begravelsesudgifter i udlandet
Selvrisiko: Selvrisikoen er på 20% af det erstatningsberettigede krav, dog mindst DKK 200 pr. forsikret person.

 


Forskringsbetingelser


Tilbage til Info & Tips