Rejseforsikring

Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring

Gælder udelukkende for ydelser, der er bestilt via TSS. Kan indgås inden for 14 dage efter rejsebestillingen.

kompletbeskyttelse-dk-1

TSS Kompletbeskyttelse (op til 31 dage)

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Hvis De aflyser Deres rejsebestilling af en forsikringsgrund, eller din udrejse er forsinket, erstatter vi Deres kontraktmæssigt skyldige omkostninger hhv. ekstraudgifterne ved udrejsen. Forsikringsgrunde er f.eks.:

 • ulykke
 • uventet, svær sygdom
 • dødsfald
 • tab af arbejdspladsen
 • opstart i et arbejdsforhold
 • begravelsesudgifter i udlandet
 • sygebesøg

Ingen selvrisiko!

FERIEGARANTI (Rejseafbrydelsesforsikring)

Yder til ekstra hjemrejseudgifter ved førtidig eller forsinket hjemrejse og ved rejseafbrydelse inden for den første halvdel (maks. inden for de første otte
rejsedage) af rejsen den fulde rejsepris, senere den forholdsmæssige del af rejseprisen.

Ingen selvrisiko!

ASSISTANCEFORSIKRING

Hjælper i nødstilfælde, som den forsikrede person kommer ud for under rejsen, f.eks. ved strafforfølgelse og tab af dokumenter

 • Omgående hjælp døgnet rundt:
  Nødopkaldsservice på rejser i hele verden
  Tlf. +49 221 8277-9898

REJSESYGEFORSIKRING

Erstatning af udgifterne til:

 • ambulant og stationær lægebehandling i udlandet
 • lægeordineret medicin og forbindinger samt ulykkesbetingede hjælpemidler
 • den lægeligt rimelige og forsvarlige hjemtransport

Ingen selvrisiko!

REJSEANSVARSFORSIKRING

Dækkede skadestilfælde
Skader, som forårsages af dig

 • Dagligdagssituationer, som kan udløse erstatningsansvar 11.000.000 DKK
 • Erstatningskrav, som vedrører skader på lejemål, pr. forsikringsbegivenhed 186.000 DKK

Ingen selvrisiko!

REJSEULYKKESFORSIKRING

Ydelsen erlægges ved ulykker på rejsen, der fører til invaliditet eller dødsfald hos den forsikrede person. Forsikringssummer:

 • ved dødsfald 1) 150.000,- DKK
 • ved invaliditet op til 300.000,- DKK
 • redningsomkostninger op til 38.000,- DKK
 • udgifter ved kosmetisk operation op til 38.000,- DKK

1) ved børn, indtil det fyldte 18. år ved dødsfald 75.000 DKK

REJSEBAGAGEFORSIKRING

Forsikringssummer:

 • for enkeltpersoner 15.000,- DKK

Ingen selvrisiko!

basisdaekning-dk

TSS Basisdækning

Dækning se ovenfor:

Rejseansvarsforsikring
Rejsesygeforsikring
Assistanceforsikring
Rejseulykkesforsikring
Rejsebagageforsikring

afbestillingsforsikring-dk-1afbestillingsforsikring-dk-2

TSS Afbestillingsforsikring – solo –

Dækning se ovenfor

Forskringsbetingelser


Tilbage til Info & Tips

Forstørrelse: