Persondatapolitik

Databeskyttelse og cookie-politik

Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af webstederne fra TSS Danmark, inklusive de mobile applikationer (vores ”apper”). Her forklares også de valgmuligheder, du har med henblik på dine personoplysninger (”dine rettigheder”), og hvordan du kan kontakte os.

I. Hvem er ansvarlig og hvordan kan jeg kontakte databeskyttelsesansvarlig?

Ansvarshavende iht. persondataforordningen er TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, Norge, Hørkær 12, 2730 Herlev.

Øvrige kontaktoplysninger og de autoriserede repræsentanter fremgår af vores kolofon. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller vedrørende temaet databeskyttelse generelt, bedes du henvende dig til den databeskyttelsesansvarlige, som du kan kontakte via den adresse, der fremgår af vores kolofon, eller via følgende e-mailadresse: dataansvarlig@tss-travel.dk.

II. Dine rettigheder som registreret

Hver registreret part har følgende rettigheder:

 • retten til indsigt i, hvilke oplysning der foreligger, jf. persondataforordningens art. 15.
 • retten til korrektion af ukorrekte data, jf. persondataforordningens art. 16.
 • retten til at blive slettet / “retten til at blive glemt”, jf. persondataforordningens art. 17.
 • retten til begrænsning af bearbejdning af personoplysninger, jf. persondataforordningens art. 18.
 • retten til dataportabilitet, jf. persondataforordningens art. 20.

Du kan til enhver tid uden angivelse af grunde frabede dig bearbejdning af personoplysninger til reklamemæssige formål – inklusive en med direkte markedsføring forbunden profilering.

Desuden har du en generel indsigelsesret (jf. persondataforordningens art. 21 afsnit 1). I dette tilfælde skal indsigelsen mod en databehandling begrundes.

Hvis databehandling sker på grundlag af et samtykke, kan dette samtykke til enhver tid tilbagekaldes af dig. De data, som allerede er behandlet på grundlag af dit samtykke, vil ikke blive berørt af tilbagekaldelsen.

For at gøre dine brugerrettigheder gældende, henvend dig venligst til databeskyttelse@tss-travel.dk. Desuden kan du overfor en tilsynsmyndighed gøre indsigelser mod den af os gennemførte databehandling.

III. Personlige oplysninger, der vil blive behandlet af TSS Danmark

I det følgende vil vi gerne give dig et overblik over, hvordan vi beskytter dine personoplysninger ved brug af vores websted, og hvilke former for personoplysninger vi behandler til hvilke formål og i hvilket omfang

1. Behandling af personoplysninger i forbindelse med bestillinger 

1. Din rejse
Hvis du booker en rejse via TSS Danmark, indsamler vi ved hjælp af bemyndigede og kontrollerede serviceydere data om dig med det formål at, kunne gennemføre rejsen. De oplysninger som indsamles om dig, er især navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, rejsedata (ud- og hjemrejsedato, afgangslufthavn / buspåstigningssted) samt bookingdata (valgt rejse, eventuelt forlængelsesuge). Du er forpligtet at stille disse data til rådighed, for at vi kan opfylde kontrakten. Undlader du at give os de nødvendige oplysninger, kan vi ikke gennemføre din booking.
Med henblik på at gennemføre og afvikle rejsen sender vi de i henhold til pkt. 1 indsamlede data til et lokalt bureau, der overtager den videre afvikling af rejsen. Videregivelsen af dine data vil kun finde i det omfang, det er nødvendigt for at de virksomheder, der har påtaget sig at arrangere rejsen, f.eks. flyselskab, busselskab (lokal transport til hotel eller ved rundrejser) eller hotel (overnatninger) kan gennemføre din rejse. Både bureauet og de andre serviceydere er beliggende uden for EU / det europæiske økonomiske samarbejdsområde, hvis din feriedestination ligger uden for EU / det europæiske økonomiske samarbejdsområde.
I dette tilfælde behandles dine data i henhold til retssystemet i det pågældende land, hvor virksomheden har sit hjemsted. Læs venligst de pågældende bestemmelser om databehandling, når du er på din rejsedestination.
Hvis du benytter dig af muligheden for at sende os en e-mail eller bruger vores kontaktformular, indsamler vi de data, vi har fået i den forbindelse, til at bearbejde din forespørgsel. I henhold til din forespørgsel pr. e-mail eller via kontaktformularen efterkommer vi en eventuel kontaktanmodning eller andre ønsker om information eller tilsendelse af materiale (f.eks. bestilling af katalog).
De indsamlede data fra rejsebookingen bruges desuden til afvikling af garantisager eller andre reklamationer, hvor dette er påkrævet for at varetage TSS interesser. Desuden kan disse data videregives til eksterne revisorer og/eller skatterådgivere i forbindelse med deres rådgivnings- og kontrolopgave. Dataene om dig slettes, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, som oplysningerne er indhentet til.

2. Vedr. reklamemæssig brug af data
TSS Danmark samt til dette formål bemyndigede og kontrollerede serviceydere (f.eks. Lettershops) bruger dit navn og adresse til yderligere kundebindings- og kundeaktiveringstiltag.
Tiltagene omfatter tilsendelse af flere oplysninger om interessante produkter og serviceydelser pr. post eller tilsendelse af gavekort. På den måde vil TSS Danmark gøre sine kunder opmærksom på flere interessante feriemuligheder og opnå en langsigtet kundebinding. Videregivelse af dine data til tredjemand til reklamemæssige formål finder ikke sted. Anvendelse af dit telefonnummer og e-mailadresse til reklamemæssige formål finder ikke sted medmindre TSS forinden har indhentet et særskilt samtykke fra dig. Der gælder dog følgende undtagelse: Hvis TSS Danmark i forbindelse med salg af produkter modtager din e-mailadresse, bruger TSS Danmark e-mailadressen til at reklamere for egne, lignende produkter. Du kan til enhver tid frabede dig den reklamemæssige brug, og ved indsamling af data og ved hver reklamemæssig forespørgsel gøres du opmærksom herpå. Såfremt der ikke foreligger supplerende samtykke, bruges navn og adresse – inklusive e-mailadresse – ikke til reklamemæssige formål, hvis du i en periode på 7 år ikke har ytret interesse i at fortsætte kunderelationen til TSS Danmark. Her bruger vi følgende aktivitetskendetegn: Rejsebooking / reservation af en rejse.
Desuden behandler TSS Danmark bestillingsdata og data, som vi får som et led i brugen af onlinetilbud/-services (firmaets egne hjemmesider), for at individualisere din rejsebooking, for løbende at forbedre den og for også fremover at kunne fremlægge tilbud af personlig interesse. Således bruger vi rejsebookingdata og data, som vi får som et led i brugen af tilbud/services, for at være dig behjælpelige med din booking og at gøre opmærksom på interessante destinationer i vores tilbud. Internt i virksomheden behandler vi disse data under et pseudonym for at imødekomme din berettigede interesse i beskyttelse af dine personoplysninger. Ved hjælp af denne databehandling kan vi ved personaliserede tilbud (hjemmeside, e-mail eller den med posten tilsendte reklame) præsentere dig for produkter, som vi mener, kunne have din interesse.
Navn og adresse samt rejsebookingdata og de data, vi modtager som et led i brugen af vores tilbud/services, bruges ikke længere til reklamemæssige formål – inklusive en med direkte markedsføring sammenhængende profilering –, hvis du eksempelvis ved at booke produkter, der tilbydes af TSS Danmark, i en periode på op til 5 år ikke har givet udtryk for din interesse i at fortsætte kunderelationen med TSS Danmark. Her bruger vi følgende aktivitetskendetegn: Rejsebooking / reservation af en rejse. Efter udløb af de 5 år bruger vi i yderligere to år navn, adresse og fødselsdag, sidste rejsebooking samt destination til at sende reklamer til dig pr. post.
Hvis du inden for denne periode ikke reagerer på denne reklame, sletter vi efter udløb af disse to år også disse data.

3. Abonnement på et e-mailnyhedsbrev
Efter dit forudgående udtrykkelige samtykke sender vi dig et nyhedsbrev per e-mail. Samtykket omfatter også en personalisering af nyhedsbrevet.
TSS Danmark har bemyndiget en serviceyder til forsendelse af nyhedsbrevet. Såfremt der ikke foreligger supplerende samtykke, udarbejder denne virksomhed for os en anonym statistik om adgangene til et nyhedsbrev. Således får TSS Danmark en oversigt over, i hvilket omfang nyhedsbrevet rent faktisk åbnes og hvor mange abonnenter der har set på et produkt. Disse data registreres alene i form af en statistik og er anonyme.

4. Kreditkortbetaling
Dine kreditkortdata indsamles af TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash) og bruges udelukkende til at afvikle afregningen af den hos os bookede rejse. TeleCash bruger ikke dine data til andre formål. RSD modtager ikke dine kreditkortdata i klartekst, men modtager af TeleCash som dokumentation kun et ID og dit kreditkortnummer i et forkortet, ulæseligt format (123456******7890).
For at kontrollere, om de kreditkortdata, du har opgivet, er korrekte, reserverer vores betalingsudbyder TeleCash midlertidigt et beløb på 1 DKK på dit kreditkort. Dette beløb frigives dog straks igen. Den faktiske debitering sker først på et senere tidspunkt.

5. Anbefaling gennem kunder
Hvis vores kunder gør os opmærksom på eventuelle fremtidige kunder, indsamler vi de meddelte personoplysninger for at kunne vinde nye kunder. Vi behandler og bruger navn og postadresse kun til at fremsende vores katalog. Til dette formål videregiver vi eventuelt dine data til bemyndigede serviceydere som f.eks. leverandører eller vores serviceteam. Hvis de eventuelle fremtidige kunder ikke er interesseret i vores ydelser, fremsendes ikke flere kataloger. Vi er desuden forpligtet til at oplyse den af dig nævnte person, at du har givet os adresseoplysningerne.
Af dokumentationsårsager gemmer vi dine oplysninger (oplysninger om eventuelle fremtidige kunder og den oplysning, at du har anbefalet denne person) i et år. Retsgrundlag for databehandling: Databeskyttelsesloven § 6, jf. persondataforordningens art. 6 afsnit 1f.

2. Behandling af oplysninger ved brug af vores websted – logfiler

Ved brug af vores websted bliver der automatisk indsamlet generelle oplysninger. Disse oplysninger (server-logfiler) omfatter blandt andet webbrowsertypen, det anvendte operativsystem, din internetudbyders domænenavn og lignende. Derudover bliver IP-adressen indsamlet og anvendt til, at du kan anvende den ønskede tjeneste. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at kunne vise indholdet på de websteder, du ønsker at se, og de er påkrævet ved brug af internettet.

Vi anonymiserer hhv. sletter omgående disse logfiler efter afslutning af sessionen. Retsgrundlaget for databehandlingen er databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f.

I henhold til vores It-sikkerhedskoncept bliver logfiler opbevaret i seks uger for at kunne registrere og analysere eventuelle angreb mod vores websted. Retsgrundlaget for databehandlingen er databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f.

3. Behandling af oplysninger ved brug af webstedet – dine forespørgsler 

Hvis du sender os en forespørgsel pr. e-mail eller via kontaktformularen, indsamler vi de oplysninger, du har givet os, med henblik på behandling og besvarelse af dit anliggende. Vi opbevarer disse oplysninger i op til to år til dokumentationsformål. Retsgrundlaget for databehandlingen er databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f.

4. Abonnement på et e-mailnyhedsbrev

Ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev gør vi brug af den såkaldte double-opt-in-metode. Det vil sige, at vi sender en bekræftelsesmail til den anførte e-mailadresse, når du har indtastet din e-mailadresse. I denne bekræftelsesmail beder vi dig om at bekræfte, at du ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter dette inden for 48 timer, bliver din tilmelding automatisk slettet. Hvis du bekræfter, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet, gemmer vi din e-mailadresse, indtil du framelder nyhedsbrevet. Vi opbevarer denne oplysning for at kunne tilsende dig nyhedsbrevet. Derudover gemmer vi i forbindelse med tilmeldingen og bekræftelsen også dine IP-adresser og tidspunktet for tilmeldingen for at forebygge misbrug af dine personlige oplysninger og for at kunne dokumentere korrekt tilsendelse. Retsgrundlaget for databehandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]a.

E-mailadressen er den eneste oplysning, der er obligatorisk med henblik på tilsendelsen af nyhedsbrevet. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til tilsendelsen af nyhedsbrevet. Din tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen. Du kan infomere os om tilbagekaldelsen ved at klikke på det link, der er anført i hver e-mail med nyhedsbrevet, pr. e-mail til info@tss-travel.dk eller ved at sende en meddelelse ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført i vores kolofon.

5. Oplysninger om databeskyttelsen

På vores websteder træffer vi tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de personoplysninger, vi har lagret, mod tab eller misbrug og mod at uvedkommende får adgang til dem, og vi træffer ligeledes foranstaltninger til at sørge for en sikker dataoverførsel.

Vi gør opmærksom på, at det på grund af internettets struktur kan forekomme, at uvedkommende utilsigtet får adgang til data. Du bærer derfor også et ansvar for at beskytte dine oplysninger mod misbrug ved hjælp af kryptering eller på anden vis. Uden hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger kan det især i forbindelse med oplysninger, der overføres uden kryptering, også hvis der er tale om en e-mail, forekomme at uvedkommende læser med.

IV. Anvendelse af eksterne tjenesteydelser

1. Anvendelse af social-plugins

Vores websted gør brug af social-plugins (”plugins”) til forskellige sociale netværk, såsom Facebook.com, Twitter.com og Google+. Disse plugins har til formål at muliggøre interaktion med dine kontakter og til nem deling af interessante oplysninger. Disse plugins kan kendes på det pågældende logo i netværket. Vi anvender en 2-kliks-løsning, således at der ikke finder nogen dataoverførsel sted ved bare at besøge webstedet.

Først når du klikker på et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse med det pågældende netværks server. Netværket overfører indholdet af det pågældende plugin direkte til din browser, som integrerer det på webstedet. Hvis disse netværk har hjemsted uden for EU hhv. EØS, kan vi derfor ikke udelukke, at dine oplysninger bliver overført til og behandlet på en server uden for EU/EØS. Vi har ingen indflydelse på omfanget eller varigheden af brugen af de oplysninger, som det pågældende netværk indsamler ved hjælp af dette plugin, og vi informerer dig derfor i henhold til vores viden:

Ved anvendelse af det pågældende plugin bliver netværket oplyst om, at du har fået adgang til den pågældende side på vores websted. Hvis du er logget ind på et af netværkene, kan dette netværk tilknytte denne oplysning til din profil. Hvis du ikke ønsker, at netværket indsamler oplysninger om dit besøg på vores websted, skal du derfor først logge dig af. Netværket indsamler og gemmer muligvis din IP-adresse, selvom du ikke er tilmeldt til eller logget ind på netværket. Vi har ingen oplysninger om plugin-udbyderens sletning af de indsamlede oplysninger.

Plugin-udbyderen gemmer de oplysninger, der er blevet indsamlet om dig, som brugerprofiler og bruger dem med henblik på reklamer, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret indretning af sit websted. En sådan evaluering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget på) med henblik på visning af behovsbaserede reklamer, og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du er berettiget til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler hos tjenesteudbyderne.

Retsgrundlaget for brugen af plugins er databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f. Formålet med, varigheden og omfanget af indsamlingen af oplysninger samt den videre behandling og brug af dine oplysninger og de tilknyttede rettigheder og indsigelsesmuligheder, du har med henblik på beskyttelse af dit privatliv, fremgår af det pågældende sociale netværks databeskyttelseserklæring:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=da
Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk

2. Anvendelse af YouTube 

Vores websted gør brug af plugins fra siden YouTube, der drives af Google. Den ansvarlige for webstedet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en af vores sider, hvor der anvendes et YouTube-pluing, bliver der oprettet en forbindelse til YouTubes servere. I denne forbindelse bliver YouTube-serveren informeret om, hvilke af vores sider, du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tilknytte din browseradfærd direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge dig ud af din YouTube-konto.

Formålet med brugen af YouTube er en attraktiv præsentation af vores online-tjeneste, og retsgrundlaget for brugen er databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f. Vi indsamler kun oplysninger om, i hvilket omfang de integrerede YouTube-videoer bliver åbnet, og vi sletter disse oplysninger efter to år.

Nærmere oplysninger om håndteringen af brugeroplysninger fremgår af YouTubes databeskyttelseserklæring på adressen: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk

3. Anvendelse af Google Fonts

Dette websted gør brug af eksterne skrifttyper fra Google Fonts, der er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (”Google”). I denne forbindelse henter det apparat, du bruger, de valgte skrifttyper fra Google Fonts og overfører dem automatisk til den anvendte IP-adresse og det websted, du har åbnet. Med denne funktion kan teksterne og skrifttyperne på siden vises korrekt. Retsgrundlag for databehandlingen: databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f. Vær opmærksom på, at oplysningerne kan blive behandlet uden for EU/EØS. Google bruger Privacy Shield-ordningen, således at et hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau er sikret. Google bærer det fulde ansvar for, hvorvidt og i hvilket omfang Google gemmer andre oplysninger i denne forbindelse.

Du kan finde nærmere oplysninger på adressen https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk

V. Vores cookie-politik

1. Generelle informationer om brugen af cookies

Vores websted gør brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der bliver overført til dit apparat, og som bliver gemt af din browser. De har til formål er gøre vores websted mere brugervenlige, mere effektive og mere sikre. Vi gør brug af både såkaldte midlertidige cookies, som automatisk bliver slettet, når du lukker din browser (”sessionscookies”), og persisterende (vedvarende) cookies.

Du kan vælge, om du vil tillade overførsel af cookies. Du kan foretage de nødvendige ændringer i dine browserindstillinger. Du kan vælge, om du accepterer alle cookies, om du vil informeres ved overførsel af cookies, eller om du vil afvise alle cookies. Hvis du vælger den sidste mulighed, kan det ske, at du ikke kan gøre brug af vores websted i fuldt omfang.

Ved brugen af cookies skelnes der mellem strengt nødvendige cookies og cookies til andre formål (registrering af trafik, reklameformål).

2. Strengt nødvendige cookies ved brug af webstedet 

Vi gør brug af sessionscookies på vores websteder, som er strengt nødvendige i forbindelse med brugen af vores websteder. Hertil hører cookies, der giver os mulighed for at genkende dig, mens du besøger webstedet inden for rammerne af en enkelt session. Disse sessionscookies bidrager til sikker brug af vores websted, idet de muliggør sikker anvendelse af indkøbskurvfunktionen og betalingsprocessen.

3. Brug af cookies med dit samtykke 

I det efterfølgende får du et overblik over de cookies, som vi gør brug af på baggrund af det samtykke, du giver, første gang du bruger vores websted. Ved hver beskrivelse af brugen finder du derudover en opt-out-mulighed.

Tracking ved hjælp af Google Analytics

Dette websted gør brug af Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics gør brug af såkaldte ”cookies”, som er tekstfiler, der bliver lagret på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger, der ved hjælp af denne cookie bliver indsamlet om din brug af dette websted, bliver normalt overført til og lagret på en af Googles servere i USA. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette websted afkorter Google dog først din IP-adresse inden for EU-medlemslande eller andre lande, der har del i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Din fuldstændige IP-adresse bliver kun overført til en af Google servere i USA og afkortet der under særlige omstændigheder. På vores vegne bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at udfærdige rapporter om aktiviteten på webstedet og til at levere os andre tjenesteydelser med tilknytning til brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, som din browser overfører inden for rammerne af Google Analytics, kæder Google ikke sammen med andre oplysninger.

Du kan slå cookies fra i din browser, herunder slette din browserhistorik. Se hvordan på http://minecookies.org/cookiehandtering/. Du kan altid afvise cookies via din browsers privatlivsindstillinger. Men vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan gøre brug af alle webstedets funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre Googles indsamling af de oplysninger, som cookien opretter med tilknytning til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) samt Googles behandling af disse oplysninger, hvis du downloader og installerer det browser-plugin, som du kan finde under følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vi gør brug af Google Analytics til at analysere brugen af vores websted og for at kunne foretage regelmæssige forbedringer af webstedet. Med de indsamlede statistiske oplysninger kan vi forbedre vores websted og gøre det mere interessant for dig som bruger. I særtilfælde hvor personoplysninger bliver overført til USA er Google underlagt EN-US Privacy Shield-ordningen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for lagringen af cookies er dit samtykke dertil (databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]a.). Google Analytics efterfølgende behandling af de indsamlede oplysninger finder sted i 26 måneder på grundlag af databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f.

Du kan finde nærmere oplysninger herom på adressen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller på adressen https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk
(generelle informationer om Google Analytics og databeskyttelse).

Foranstaltninger til online-markedsføring – Google Adwords Tracking og Remarketing

Vi gør brug af tjenesten Google Adwords for at kunne gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websteder ved hjælp af reklamemateriale (såkaldte Google Adwords). Google udsender dette reklamemateriale via såkaldte ”Ad Server”. I denne forbindelse bliver der gjort brug af Ad Server-cookies, som muliggør evaluering af performance-parametre såsom Ad Impressions, Clicks samt Conversions. På denne måde kan vi ved hjælp af oplysningerne fra reklamekampagnen registrere, hvor succesfuld de enkelte reklameforanstaltninger er. Hvis du når frem til vores websted via en Google-annonce, lagrer Google Adwords en cookie på din computer. Denne form for cookie bliver normalt ugyldig efter 30 dage, og er derfor ikke beregnet til at identificere dig personligt. I forbindelse med denne cookie bliver der normalt lagret følgende analyseværdier:

 • Unique Cookie ID
 • Antal Ad Impressions pr. placering (frequency)
 • Seneste Impression (relevant for Post-View-Conversions)
 • OptOput-information (markering af at brugeren ikke længere ønsker at blive adresseret)

Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Adwords-kundes websted, og den cookie, der er lagret på brugerens computer, ikke er udløbet, kan Google og dennes kunde se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ført hen til denne side. Der tilknyttes en anden cookie til hver Adwords-kunde. Dermed kan cookies ikke spores ud over Adwords-kundernes websteder. Vi indsamler og forarbejder selv ikke nogen personoplysninger i forbindelse med de anførte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske analyser fra Google. På baggrund af disse analyser kan vi se, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger, der er særligt effektive. Vi modtager ikke andre oplysninger i forbindelse med brug af reklamematerialet, og vi kan ikke identificere brugeren på baggrund af disse oplysninger. Retsgrundlaget for Googles lagring af cookies er dit samtykke dertil (databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]a).

På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vær opmærksom på, at Googles databehandling kan finde sted uden for EU. Google bruger EU-US Privacy Shield-ordningen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Vi har ingen indflydelse på omfanget og anden brug af de oplysninger, som Google indsamler ved hjælp af disse værktøjer, og vi informerer dig derfor i henhold til vores viden:

Ved brug af ”tracking-tools” bliver Google informeret om, at du har åbnet den pågældende side på vores websted, eller om at du har klikke på en af vores annoncer. Hvis du er tilmeldt en af Googles tjenester, kan Google tilknytte dit besøg til din konto. Hvis du ikke er registreret hos Google, eller hvis du ikke er logget på, kan udbyderen muligvis indsamle og gemme din IP-adresse. Du kan finde nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Google her: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk und https://services.google.com/sitestats/da.html

Du kan afvise lagringen af cookies. Dette kan du gøre i dine browserindstillinger ved at deaktivere automatisk lagring af cookies. Eller du kan deaktivere cookies til Conversion-Tracking ved at indstille din browser således, at cookies fra domænet ”www.googleadservices.com” bliver blokeret. Derudover kan du ved at installere et browser-plugin forhindre Googles indsamling af de oplysninger, som cookien opretter med tilknytning til din brug af webstedet. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaserede reklamer, kan du deaktivere Googles brug af cookies til dette formål ved at gå til siden https://adssettings.google.com/authenticated. Du kan finde nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Google her https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk . Eller du kan besøge webstedet for Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/

Brug af DoubleClick by Google

Dette websted gør brug af online-markedsføringsværktøjet DoubleClick by Google, der er endnu en tjeneste fra Google. DoubleClick gør brug af cookies for kunne vise annoncer, der er relevante for brugeren, til at forbedre meddelelser om kampagneydelser eller for at undgå, at en bruger ser den samme annonce flere gange. Via en cookie-ID registrerer Google hvilke annoncer, der er blevet vist i en browser, og på den måde kan det forhindres, at den pågældende annonce vises flere gange. Derudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-ID’er registrere såkaldte Conversions med tilknytning til visning af annoncer. Det er eksempelvis tilfældet, når en bruger ser en DoubleClick-annonce og på et senere tidspunkt går til annoncørens websted med den samme browser og køber noget der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger.

Ved brug af dette værktøj opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vær opmærksom på, at der i denne forbindelse kan finde databehandling sted uden for EU hhv. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Google bruger EU-US Privacy Shield-ordningen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vi har ingen indflydelse på Googles omgang med og øvrige brug af oplysningerne. Google bærer ansvaret herfor.

Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaserede reklamer, kan du deaktivere Googles brug af cookies til dette formål ved at gå til siden https://adssettings.google.com/authenticated. Du kan finde nærmere oplysninger om DoubleClick by Google på adressen: https://www.google.da/doubleclick/ og om databeskyttelse hos Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk . Eller du kan besøge webstedet for Network Advertising Initiative (NAI) på adressen http://www.networkadvertising.org/

Facebook Pixel/Custom Audience

På vores websted gør vi brug af en Facebook-pixel. Når du besøger vores websted sker der via en re-direct en videresendelse til Facebook. I denne forbindelse kan følgende oplysninger blive videresendt:

 • Unique Cookie ID
 • Det besøgte websted
 • Tidspunktet

Facebook kan aflæse det apparat, du anvender, med en cookie og en unik identifikator hhv. en eksisterende cookie. Hvis du er tilmeldt hos Facebook, kan der ved hjælp af disse oplysninger blive vist målrettet reklame for os på Facebook-siderne. Retsgrundlaget for lagringen af cookies er dit samtykke dertil (databeskyttelseslovens § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]a). Facebook bærer ansvaret for anden brug af de indsamlede oplysninger. Du kan tilbagekalde dit samtykke her: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Forstørrelse: