Landeinformationer Baltikum

Landeinformationer Baltikum

 janfebmartsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec
RIGA-3-218162023191684-1
KØBENHAVN2371218222423201573

Statsform:

Estland, Letland og Litauen: Republik, parlamentarisk demokrati

Hovedstad:

Estland: Tallinn | Letland: Riga | Litauen: Vilnius

Sprog:

Estland: Estisk (det eneste officielle sprog), russisk (fælles sprog i regioner, hvor den russisksprogede befolkning er i overtal, særligt i den nordøstlige del af landet)
Letland: Lettisk (det eneste officielle sprog), russisk er vidt udbredt
Litauen: Litauisk

Klima:

Estland: Maritimt til tempereret kontinentalt, meget lang vinter, kølig sommer
Letland: Tempereret, men med store temperatursvingninger: varm sommer, meget lang vinter med ekstreme minusgrader på ned til -30°C
Litauen: Tempereret kontinentalt

Lokal tid:

Estland, Letland og Litauen: Hele året rundt CET +1 time

Elektricitet:

220 volt vekselstrøm, 50 hertz. En adapter er ikke nødvendig.

Telefon:

Ved samtaler til Danmark skal landekoden 0045 (+45) vælges før nummeret. Ved opkald til destinationen skal landekoden for det pågældende land vælges før nummeret:
Estland: 00372 | Letland: 00371 | Litauen: 00370
Et eventuelt regionalt nul før nummeret, skal udelades.

Indrejsebestemmelser for danske statsborgere:

Estland: Danske statsborgere kan rejse til Estland i 90 dage uden visum. Passet skal være gyldigt under hele opholdet https://www.visitestonia.com.
Letland:
Danske statsborgere har ikke brug for et visum ved indrejse til Letland. Et pas, der er gyldigt i hele rejsens varighed, er påkrævet til rejsen  http://www.mfa.gov.lv/dk/copenhagen/information-om-letland.
Litauen: Litauen er også en del af Schengenaftalen, og derfor kan danske statsborgere rejse ind i landet uden visum. Passet skal være gyldigt under hele opholdet http://keliauk.urm.lt/en/entry-to-lithuania/lithuania-in-the-schengen-area.
Det anbefales statsborgere fra andre lande at kontakte deres pågældende ambassader i Estland, Letland og Litauen vedrørende gældende indrejsebestemmelser. TSS Travel Service Scandinavia AS kan ikke holdes ansvarlig for fuldstændigheden og aktualiteten af webstedets indhold.

Rejseleder:

Vores rejseledere er meget veluddannede og informerer udførligt og detaljeret om land og folk, historie, kultur m.v. Desuden står de altid klar til at hjælpe eller vejlede dig, f.eks. i forbindelse med værelsesfordelingen. Glæd dig til at lære dem nærmere at kende på det første informationsmøde, hvor dubydes velkommen. På mødet får du alle de informationer du måtte ønske om rejsens forløb. Der er virkelig noget at se frem til: Vi har nemlig sammensat et meget alsidigt og afvekslende rejseprogram med utallige højdepunkter, der giver dig mulighed for at komme tæt på Baltikums rige kultur, spændende landskaber og gæstfrie befolkning. En lang række ydelser er allerede inkluderet i rejseprisen, og flere ydelser kan tilvælges.
Vi anbefaler, at du tilvælger følgende pakketilbud:
Du vil nyde godt af følgende virkelig gode særvilkår:
Oplevelses- & nydelsespakke: Pakken indeholder 6x righoldig aftensmad plus 3 udflugter: “Kystbyen Jurmala“, “Ravgalleri med prøvesmagning af ravsnaps i Vilnius“ og “Den kuriske landtange (verdensarv) inkl. bådtur“: kun 1290,– DKK pr. person.

Valuta/banker/kreditkort:

Estland, Letland og Litauen: Valutaen er euro.
Vekselkurs (april 2019): 1 DKK = 0,13 EURO, 1 EURO = 7,46 DKK
Estland, Letland og Litauen: Det er muligt at veksle valuta i banker og på vekselkontorer. Bankernes åbningstid er ma-to kl. 9:30 til 17:00 og fr kl. 9:30 til 16:00 (det kan variere). Kontantfri betaling er vidt udbredt, og et EC-kort bliver ofte accepteret som betalingsmiddel til kontantfri betaling i landet. Idet euroen er landets valuta bliver der ikke opkrævet udlandsgebyr ved kontantfri betaling. I byerne er det muligt at hæve penge med EC-kort og kreditkort i automaterne med Maestro-logo uden problemer. Men bankerne opkræver et gebyr, når der hæves penge med et EC-kort. Bindende oplysninger om størrelsen på gebyret kan kun fås fra banken, men det er normalt mellem 37 DKK og 75 DKK.

Toldbestemmelser:

Estland: Toldreglerne for rejsende er vi vidt omfang de samme som i mange andre europæiske lande. Fra ikke-EU-lande (vær forsigtig ved indrejse fra Rusland!) må der indføres 40 cigaretter eller 50 cigarer eller 50 g løs tobak. Eksport af kunstgenstande eller genstande af historisk værdi, som er fremstillet før 1946, er underlagt begrænsninger. Estland er medlem af Washingtonkonventionen om international handel med udrydelsestruede vilde dyr og planter. Indførsel af bestemte vilde dyr og planter samt produkter, der er udledt deraf, er forbudt og strafbart. Alle former for våben skal fremlægges ved indrejsen. Den tilhørende våbentilladelse skal ligeledes fremlægges.
Letland og Litauen: Eksport af kunstgenstande eller genstande af historisk værdi, som er fremstillet før 1947, er underlagt begrænsninger. Ind- og udførsel af valuta med en værdi, der svarer til 10.000,– € skal deklareres ved tolden. Indførsel af følgende varer fra andre EU-lande til personlig brug under en ferie- eller forretningsrejse er tilladt:
• 800 cigaretter
• 400 cigarillos
• 200 cigarer
• 1 kg tobak
• 10 l spiritus
• 90 l vin
• 110 l øl
• 20 l vin, der er tilsat alkohol (f.eks. portvin, sherry o.lign.)

Du finder yderligere oplysninger vedrørende indførsel af varer hos indrejselandets ambassade. Det er kun der, du får retsgyldig information. De danske toldbestemmelser kan læses på toldmyndighedens hjemmeside www.skat.dk. du kann rette telefonisk henvendelse til toldvæsenet.

Sikkerhedshenvisninger:

Estland, Letland og Litauen: Der er ingen landespecifikke sikkerhedsanvisninger i øjeblikket.

Generelle rejseoplysninger:

Estland og Letland: Småkriminaliteten (lommetyve osv.) er hovedsageligt koncentreret i hovedstæderne. Identifikationsdokumenter, der ikke er nødvendige, bør opbevares i hotellets pengeskab for at forebygge, at de bliver stjålet, hvorved øvrige rejseplaner kan komme i fare. Lav en kopi af alle dokumenter og kort samt en liste over telefonnumre til spærring af kortene, og opbevar disse kopier et andet sted end dine værdigenstande. Fodgængere og personer i kørestol er forpligtet til at bære reflekser eller en lyskilde i dårligt vejr, og når det er mørkt, både i og uden for byområder, således at andre nemmere kan se dem. Fodgængere skal anbringe reflekserne på deres overtøj.
Litauen: I grænseområdet Litauen-Rusland (Den kuriske landtange, Kaliningrad-området) er den ca. 4 km lange grænse ikke markeret med et gennemgående hegn. Høje grænseskilte i klitområdet markerer grænsens forløb over 1,8 km. Hvis man krydser grænsen fra Litauen (også bare med få meter) ulovligt, skal man regne med at blive arresteret af det russiske grænsepoliti.

Strafferetlige bestemmelser:

Estland, Letland og Litauen: Enhver omgang med narkotika er forbudt og forfølges strafferetligt med betydeligt strengere straffe end i Danmark. Det er strafbart at udøve indflydelse på mindreårige med henblik på seksuelle handlinger og børneprostitution. Udøvelse, brug eller promovering af prostitution er ligeledes strafbart i Litauen. I Letland er det forbudt at drikke alkohol på gaden. Den eneste undtagelse er servering af alkoholiske drikkevarer på fortovscaféer osv.

Medicinske oplysninger:

Vaccinationer: Særlige vaccinationer er ikke nødvendigt ved indrejse i de tre lande. I hele landet forekommer der dog fra april til oktober overførsel af centraleuropæisk hjernebetændelse på grund af flåter. I dette tidsrum anbefales en vaccination. Inden rejsen bør du undersøge, om du er tilstrækkeligt beskyttet mod smitsomme sygdomme. Se Statens Serum Instituts hjemmeside (http://www.sse.dk).

In Medicinsk behandling:

Estland: Lægehjælp er garanteret og svarer som regel til standarden i Danmark. I tilfælde af en ulykke eller akut sygdom har alle personer med offentlig sygesikring i Danmark krav på lægehjælp. Som dokumentation for sygesikringen skal det blå EU-sygesikringskort fremlægges.
Letland: Lægehjælpen svarer til standarden i Danmark.
Litauen: Lægehjælp i ulykkes- og sygdomstilfælde svarende til den danske standard er kun garanteret i de større byer Wilna, Kaunas, Klaipeda, Panevezys og Siaulai.
Kunden skal sikre sig, at han/hun både fysisk og psykisk kan klare rej sen og herudover indhente alle nødvendige informationer om hvad rejsen evt. indebærer af udfordringer.

Ingen garanti for rigtigheden af oplysninger/Status: april 2019


Tilbage til Info & Tips

Forstørrelse: